Glowne zasady systemu obrotu

Alternatywny system obrotu, podobnie jak giełda , ma status rynku zorganizowanego, tzn. Nie są to wyłącznie akcje i obligacje, ale również różnego rodzaju instrumenty pochodne czy produkty strukturyzowane. Warunkiem dopuszczenia do obrotu giełdowego jest to iż po przekształceniu staną się one akcjami o takim samym rodzaju jak te akcje już notowane na giełdzie, sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego chyba ze nie jest to wymagane oraz wcześniejsze zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie. W przypadku instrumentów pochodnych, Zarząd Giełdy dopuszczając instrumenty pochodne do obrotu giełdowego, określa ich standard podstawowe elementy konstrukcji. Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego.

Да разве он еще существует.

Glowne zasady systemu obrotu

-- Сушествует. Я почти забыл.

Glowne zasady systemu obrotu