Jak handlowac opcjami SPX. Opcje w LYNX Broker

Opcje SPX, które wygasają w trzeci piątek, przestają handlować dzień przed trzecim piątkiem. Kontrakty terminowe mają dokładne terminy wygaśnięcia, a najbardziej płynne to te z najbliższą datą. Pamiętaj o tym ważnym fakcie. Tak naprawdę z każdym rolowaniem ograniczasz nawet ryzyko, bo zwiększasz premię, która minimalizuje maksymalną stratę.

Opcje indeksu handlowego: SPX vs.

Jak handlowac opcjami SPX

Te opcje są idealne do handlu, ponieważ obie są bardzo płynne z dużym wolumenem handlowym, dzięki czemu łatwo jest wejść i wyjść z pozycji. Waga spółki w indeksie lub liczba akcji reprezentowanych w portfelu akcji, równa jest kapitalizacji rynkowej tej spółki jako procent całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich spółek w indeks.

Jak handlowac opcjami SPX

Sam instrument bazowy nie podlega wymianie handlowej i nie ma dostępnych akcji do kupienia lub sprzedaży. SPX działa jako teoretyczny indeks z ceną obliczoną tak, jakby to był prawdziwy portfel z dokładnie prawidłową liczbą akcji każdego z akcji.

Ponieważ kapitalizacja rynkowa większości akcji zmienia się z dnia na dzień, lista określonych akcji w indeksie jest okresowo aktualizowana.

Opcje handlowe za pośrednictwem LYNX

Sam SPX może nie handlować, ale na pewno tak zarówno kontrakty futures, Jak handlowac opcjami SPX i opcje. Kupując lub sprzedając akcje na giełdzie, cena transakcyjna jest bardzo zbliżona do ceny SPX, ale może tak być nie może być dokładnym dopasowaniem, ponieważ rynek ustala swoją cenę tak jak cenę każdego innego zabezpieczenia, w drodze aukcji. Chociaż portfel może być przybliżony tylko do indeksu SPX, wyniki są wystarczająco dobre, aby zadowolić ogromną liczbę osób handlujących akcjami.

SPY płaci a dywidenda kwartalna, co jest ważne, ponieważ inwestorzy z opcjami kupna w gotówce ITM często je wykonują, aby mogli otrzymać dywidendę. Dzień dywidendy zwykle odbywa się w trzeci piątek marca, czerwca, września, grudnia, co odpowiada również dniu wygaśnięcia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba być ekspertem w kwestii wyceny przedsiębiorstw, co pozwala uniknąć wielu problemów. Zarabianie na wzrostach i spadkach indeksów giełdowych sprowadza się zwykle do analizy technicznej wykresów oraz analiz makroekonomicznych i sentymentu, które, co do zasady, są dużo łatwiejsze. Łatwiejsze, nie oznacza jednak łatwe. Każda wnikliwa analiza wymaga dużej dozy wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się zarówno poprzez podręcznikową naukę, jak i przez wieloletnią albo chociaż wielomiesięczną praktykę.

Ex-dywidenda oznacza datę, w której nabywca akcji nie ma już prawa do otrzymania ostatniej zadeklarowanej dywidendy. Jeśli posiadasz takie opcje, nie możesz sobie na to pozwolić stracić dywidendę i musi wiedzieć, jak zdecydować, czy ćwiczyć.

Z drugiej strony SPX nie wypłaca dywidendy. Opcje SPY są w stylu amerykańskim i można je wykorzystać w dowolnym momencie po tym, jak inwestor kupi je przed wygaśnięciem.

Wiadomości z ostatniej chwili

Opcje SPX są w stylu europejskim i można z nich korzystać tylko po wygaśnięciu. Opcje SPY przestają handlować po zamknięciu działalności w piątek po wygaśnięciu.

Jak handlowac opcjami SPX

Opcje SPX są nieco bardziej skomplikowane. Wszystkie opcje SPX, z wyjątkiem tych, które wygasają w trzeci piątek miesiąca, wygasają, podobnie jak opcje SPY, po zakończeniu działalności w piątek po wygaśnięciu.

Jak handlowac opcjami SPX

Opcje SPX, które wygasają w trzeci piątek, przestają handlować dzień przed trzecim piątkiem. The Cena rozliczeniowalub cena zamknięcia dla cyklu wygaśnięcia jest ustalana na podstawie cen otwarcia każdego z akcji indeksu w trzeci piątek.

Opcje SPY są rozliczane w akcjach. Opcje SPX są rozliczane gotówkowo, a wartość ITM opcji jest przenoszona z konta sprzedawcy opcji na konto właściciela opcji. Pamiętaj o tym ważnym fakcie. Plan ten pozwala zaoszczędzić znaczne prowizje, ale oznacza to handel opcjami europejskimi i obrót aktywami Jak handlowac opcjami SPX bez dywidendy.

Blog archive

To niekoniecznie będzie odpowiednie dla każdego inwestora. Jesteś w!

Jak handlowac opcjami SPX

Dziękujemy za zarejestrowanie się. Wystąpił błąd.

Oryginalna nazwa indeksu z r. Aktualna nazwa indeksu pochodzi od nazwy firmy, która zarządza indeksem. Wartość ta nie została przekroczona przez siedem lat.

Proszę spróbuj ponownie.