Jesse Lee systematyczny handel

W mijanych oknach migota³y lampki wieczyste pod œwiêtymi obrazami a pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych kolejne wnêtrza wype³nia³a niebieskawa poœwiata ekranów telewizyjnych. W lutym roku odbywa siê Salon Bogu dzięki, że Emma Goldman; znana anarchistka i działaczka ruchu robotniczego, mieszkająca na tej ulicy pod koniec lat

Niedziałkowskiego 8 — 12 2 Naomi Klein - No logo, Strona 2 z Może nie widać jeszcze tego na powierzchni, Ale pod ziemia huczy już ogień. Nie odbyło się jednak bez bólu, i tu wielką pomoc stanowiły dla mnie wsparcie, zrozumienie i kompetencje ludzi z mojego otoczenia. Uważam za wielki zaszczyt, iż moim redaktorem była Louise Dennys, której dyscyplina intelektualna i osobiste zaangażowanie w sprawę wolności słowa i praw człowieka wyostrzyło argumentację i wygładziło chropowatość mojego pisarstwa.

Dzięki niej książka ta przeszła magiczne przeobrażenie. Moja asystentka Paula Thiessen dotarła do mnóstwa mało znanych faktów i źródeł. Wyciągając informacje od przebiegłych sieci handlowych i nakłaniając instytucje rządowe na całym świecie od udostępnienia niepublikowanych raportów, przez ponad dwa lata niestrudzenie gromadziła dane statystyczne, w oparciu o które powstały oryginalne Jesse Lee systematyczny handel. Zabrała również materiał zdjęciowy do tej książki, a jej koleżeńska pomoc stanowiła dla mnie wielkie wsparcie podczas samotnej często pracy.

Moi agenci z Westwood Creative Artists, Bruce Westwood i Jennifer Barclay, poprowadzili projekt, który wielu uznałoby za ryzykowny, z bezgranicznym entuzjazmem i determinacją. Przetrząsnęli międzynarodowy świat wydawniczy, by znaleźć bratnie dusze, które nie tylko opublikowały No Logo, lecz stały się wręcz jego orędownikami: Reagana Arthura i Philipha Gwyna Jonesa. Wyjątkowy zespól z Knopf Jesse Lee systematyczny handel wspomagał mnie gorącem swych serc i Jesse Lee systematyczny handel umysłów w najgorętszych nawet kryzysach.

Jestem głęboko zobowiązana Johnowi Honderichowi, wydawcy The Toronto Star, który dał mi małą rubrykę w swojej gazecie, kiedy byłam jeszcze na to znacznie za młoda; była to przestrzeń, która przez prawie pięć lat pozwalała mi rozwijać zarówno idee, jak i kontakty, leżące u podstaw tej książki.

Moi redaktorzy w Toronto Star — Carol Goar, Haroon Siddiqui i Mark Richardson — z wielką wyrozumiałością znosili moje ciągłe nieobecności, a nawet życzyli mi powodzenia, kiedy zrezygnowałam ze swojej rubryki, by całą uwagę poświęcić niniejszemu projektowi. Pisanie No Logo zaczęło się na poważnie od artykułu o prowokacji kulturowej dla The Village Voice i jestem wdzięczna Milesowi Seligmanowi za jego 4 Naomi Klein - No logo, Strona 4 z redaktorskie uwagi przy pracy nad tamtym tekstem.

Mój redaktor z Saturday Night, Paul Tough, udzielił mi wydatnej pomocy, przesuwając kolejne terminy i wysyłając mnie w misje związane tematycznie z No Logo, wliczając w to wycieczkę do Roots Lodge, dzięki której mogłam pogłębić moje zrozumienie utopistycznych aspiracji brandingu.

Zapewni³, ¿e og³oszone w marcu zmiany w systemie nie by³y ustêpstwem wobec Rosji. Decyzja o zmianach — t³umaczy³ Kerry — zosta³a podjêta wy³¹cznie ze wzglêdu na funkcjonalnoœæ systemu, tak by by³ w przysz³oœci bardziej skuteczny. Pentagon poda³ 15 marca, ¿e USA rezygnuj¹ z czwartego etapu tarczy przeciwrakietowej; czêœæ pocisków przechwytuj¹cych mia³a znaleŸæ siê w Polsce. Chodzi³o o przesuniêcie œrodków na obronê przeciwko Korei P³n. USA planuje umieszczenie do r.

Nie zamawiane znakomite kąski nadeszły pocztą elektroniczną od Douga Saundersa, Jeske Hirsh, Joeya Slingera, Paula Webstera i niezliczonych e-mailowych aniołów.

Dziękuję Leo Panitchowi i Melowi Watkinsowi za zaproszenia do wygłaszania referatów na konferencjach, co pomogło mi dopracować warsztat już na wstępnym etapie, a także moim kolegom z kolegium redakcyjnego This Magazine za ich wielkoduszność i słowa zachęty.

Mak Kingwell był mi serdecznym przyjacielem i mentorem. Pierwszą i najbardziej entuzjastyczną czytelniczką — zarówno konspektu jak i najwcześniejszej wersji brudnopisu — była Sara Boris, i to właśnie niezmiennie fantastyczna Sara uparła się, że No Logo musi mieć projekt graficzny licytujący z jego Jesse Lee systematyczny handel.

Mój zmarły dziadek, Philips Klein, który pracował jako animator u Walta Disneya, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda, nauczył mnie jednej cennej rzeczy: pod lśniącą powierzchnią zawsze szukaj brudu. Największy dług zaciągnęłam u mojego męża, Aviego Lewisa, który przez lata codziennie na dzień dobry przynosił mi kubek kawy i stertę wycinków z działu gospodarczego. Jesse Lee systematyczny handel partnerował mi w tym projekcie na każdy z możliwych sposobów: przesiadywał ze mną do późnej nocy, pomagając rozwijać pomysły; towarzyszył mi w niezliczonych wyprawach w poszukiwaniu materiału, od monstrualnych podmiejskich Naomi Klein - No logo, Strona 5 z 5 centrów Jesse Lee systematyczny handel po strefy produkcji eksportowej w Indonezji; wielokrotnie, na różnych etapach, redagował rękopis, tropiąc uchybienia z iście detektywistycznym zacięciem.

Pozwolił, żeby No Logo całkowicie metkowało nasze życie, dając mi ogromną swobodę i luksus zaangażowania się bez reszty.

Jesse Lee systematyczny handel

Stare przemysłowe Toronto zakładów odzieżowych, kuśnierzy i hurtowni gotowych sukni ślubnych. Ponieważ nikt jeszcze nie wymyślił, jak zarobić na wyburzeniu tych ceglanych pudeł, w wąskim promieniu ośmiu czy dziewięciu przecznic współczesne miasto chaotycznie nakłada się na stare.

Kiedy pisałam tę książkę, mieszkałam w widmowej dzielnicy zakładów odzieżowych w Toronto, w dziewięciopiętrowym budynku dawnych magazynów. Dookoła stało wiele podobnych budowli ziejących pustką, z wejściami zabitymi deskami, powybijanymi szybami w oknach, kominami, które wstrzymały oddech; ich ostatnia funkcja w Jesse Lee systematyczny handel kapitalizmowi sprowadzała się do dźwigania na smołowanych dachach ogromnych, mrugających billboardów, przypominających kierowco uwięzionych w korkach na autostradzie o istnieniu piwa Molton, samochodów marki Hyundai i stacji radiowej EZ Rock FM.

W latach Jeszcze dzisiaj starzy Portugalczycy pchają po chodnikach stelaże obwieszone Jesse Lee systematyczny handel i żakietami, a w sklepie obok w razie nagłej potrzeby np.

Jesse Lee systematyczny handel

Jednak prawdziwe życie toczy się na drugim końcu tej samej ulicy, pośród straganów z jadalną biżuterią Sugar Mountain, cukierkowej mekki w stylu retro, która do drugiej w nocy zaspokaja ironiczne apetyty bywalców klubów. W sklepie na parterze nadal kręci się skromny handelek nagimi, łysymi manekinami, chociaż jego właściciele żyją głównie z odnajmowania pomieszczeń kręcącym surrealistyczne obrazy szkolnym klubom filmowym oraz ekipom telewizyjnym, szukającym odlotowego tła dla wywiadów.

Nawarstwione dziesięciolecia nadały Spadina Avenue, podobnie jak zepchniętym do postindustrialnego lamusa dzielnicom tylu innych miast, cudownego uroku przypadkowości. Strychy i pracownie zamieszkują ludzie świadomi odgrywanej przez siebie roli Jesse Lee systematyczny handel miejskim performance, starający się jednak nie zwracać nań uwagi. Najpierw na latarniach wyrosły stalowe figury pochylonych nad maszynami szwaczek i strajkujących robotników, wymachujących transparentami z Jesse Lee systematyczny handel hasłami.

Potem nadeszło najgorsze: na rogu mojego domu wyrósł gigantyczny mosiężny naparstek.

Wysoki na jedenaście i pół, a szeroki na jedenaście stóp, wygląda strasznie. Obok niego rozlały się na chodniku dwa ogromne pastelowe guziki, a z ich dziurek wychynęły Jesse Lee systematyczny handel drzewka. Bogu dzięki, że Emma Goldman; znana anarchistka i działaczka ruchu robotniczego, mieszkająca na tej ulicy pod koniec lat Naparstek to jedynie najbardziej rzucająca się w oczy manifestacja bolesnego poczucia własnej wartości, które od pewnego czasu odzyskuje ten niewielki kwartał ulic.

Stąd też i boom na luksusowe apartamenty w dawnych halach fabrycznych, wyposażone w przemysłowych rozmiarów wanny, prysznice wykładane ekskluzywną ceramiką, podziemne parkingi, siłownie pod szklanymi dachami i eleganckie hole z dyżurującym całą dobę portierami.

Jak dotąd, właściciel mojego domu, który dorobił się na produkcji i sprzedaży płaszczy London Fog, uparcie odmawia przerobienia budynku na mieszkania o wyjątkowo wysokich sufitach. Wcześniej czy później ulegnie, na razie jednak nadal wynajmuje powierzchnię kilku wytwórcom odzieży, których firmy są zbyt małe, by opłacało się przenosić je do Azji czy Ameryki Środkowej, i którzy z sobie tylko znanych powodów nie chcą Jesse Lee systematyczny handel się w powszechny trend przerzucania produkcji na opłacanych od sztuki chałupników.

Pozostałą część budynku zajmują mieszkania — pracownie, wynajmowane instruktorom jogi, twórcom filmów dokumentalnych, plastykom, artystom i pisarzom. Faceci z handlu kieckami na parterze patrzą ze zgrozą na poobwieszane łańcuchami klony Marlina Mansona, sunące w butach do polowy uda i ze szczoteczką do zębów w dłoni przez hol do wspólnej łazienki, ale cóż mogą na to poradzić? Chwilowo jesteśmy na siebie skazani, jedziemy na jednym wózku, Naomi Klein - No logo, Strona 9 z 9 zaklinowani pomiędzy twardymi realiami ekonomicznej globalizacji i odporną na wszystko estetyką wideoklipu.

Co jest napisane na metce. Wiesz, co to metka? Indonezyjskie robotnice zdążyły już przyzwyczaić się do cudzoziemców, którzy przyjeżdżają rozmawiać o nieludzkich warunkach pracy w fabrykach, gdzie kroją, szyją i kleją dla międzynarodowych koncernów, takich jak Nike, Gap czy Liz Claiborne. Jednak te szwaczki w niczym nie przypominają podstarzałych robotnic, które spotykam w windzie swojego domu.

Są bardzo młode, niektóre mają zaledwie piętnaście lat; bardzo nieliczne przekroczyły dwadzieścia jeden. Tego konkretnego sierpniowego dnia roku owe nieludzkie warunki doprowadziły do strajku w fabryce odzieży Kaho Idah Citra w dzielnicy przemysłowej Kawasan Berikat Nusanstar na obrzeżach Dżakarty.

 • No logo - qaro.pl
 • Często pojawia się pytanie, co to są opcje binarne.
 • Unique among state songsits lyrics explain the symbolism of the Alaskan flag.
 • Не имея инструкций относительно робота, они позволили ему сопровождать Элвина.
 • Он печально взирал на озеро и не сразу до его сознания дошли слова, которые Хилвар прошептал ему на ухо.
 • В городе было лишь одно место, способное дать Когда он шагнул в коридор, часть стены замерцала и исчезла; ее поляризовавшиеся молекулы отозвались на лице дуновением, подобным слабому ветерку.

Niezadowolenie pracowników Kaho, zarabiających równowartość dwóch dolarów dziennie, wywołała przymusowa praca w nadgodzinach, za które płacono im znacznie poniżej oficjalnej stawki. Przy trzydniowym przestoju zarząd przystał na kompromis, typowy dla regionu charakteryzującego się wybitnie luźnym stosunkiem do przepisów pracy: nadgodziny przestaną być obowiązkowe, ale wynagrodzenie za nie pozostanie na nielegalnie niskim poziomie.

Dwa tysiące robotnic powróciło do swoich maszyn; cala załoga, z wyjątkiem młodych kobiet, które zarząd uznał za mącicielki. Oczywiście, solidaryzowałam się z nimi, ale jako przybysz z Zachodu, chciałam dowiedzieć się, jakiej marki odzież produkowała fabryka w Kaho — jeśli miałam napisać o tym po powrocie do domu, potrzebny mi był jakiś punkt zaczepienia. Siedzieliśmy więc, uwięzieni w cementowym bunkrze, niewiele większym od budki telefonicznej, wciąż podejmując entuzjastyczne Jesse Lee systematyczny handel rozwikłania tej przemysłowej szarady.

Zgaduję: - Bluzy? Kiedy ubierasz się, żeby wyjść i jest zimno, bierzesz… Mam: - Kurtki! A mimo to Kanadyjczycy coraz częściej chodzą zimą w płaszczach uszytych nie przez nasze wytrwale szwaczki, wciąż jeszcze pracujące na Spadina Avenue, lecz przez młode Azjatki z ciepłych krajów. W roku kanada sprowadziła z Indonezji anoraki i kurtki narciarskie za sumę 11,7 miliona dolarów, odnotowując spektakularny wzrost w porównaniu analogicznym eksportem wartości 4,7 miliona dolarów w roku.

 1. Alaska's Flag - Wikipedia
 2. Opcje handlu Vega.
 3. Сам Элвин, как стало ясно его слушателям, был слишком молод, чтобы усматривать какую-либо опасность в своих поступках.
 4. Никто из ныне живущих не был в состоянии понять их полностью.
 5. Miami – KONGRES "60 milionów"
 6. Najlepsza Platforma Opcji Binarnych — Opcje binarne Opinie brokerów - Opcje binarne Podstawy handlu
 7. Warianty binarne Demokonto.

Ale Jesse Lee systematyczny handel nie miałam pojęcia, dla jakiej firmy robotnice z Kaho szyły długie płaszcze, zanim wyrzucono je z pracy. Ale co było na metce? Krótka szeptana narada przyniosła wreszcie odpowiedź — London Fog. Globalny zbieg okoliczności.

Menu nawigacyjne

Zaczęłam opowiadać, że mój apartament w Toronto mieści się w dawnej fabryce płaszczy London Jesse Lee systematyczny handel, ale przerwałam w pół słowa, wyczytawszy z ich twarzy, że pomysł mieszkania w budynku fabrycznym Wskaznik sukcesu opcji im się czystym szaleństwem. W tej części świata co roku setki robotników giną w płomieniach w pozbawionych wyjść przeciwpożarowych pomieszczeniach sypialnych nad halami produkcyjnymi.

Siedząc po turecku na betonowej podłodze ciasnej sypialni, pomyślałam o moich sąsiadach z Toronto: o instruktorze jogi z drugiego piętra, o autorach reklamowych kreskówek z czwartego, o firmie rozprowadzającej świecie do aromaterapii z ósmego. Wygląda na to, że młode robotnice, zatrudnione w strefach produkcji eksportowej, są w pewnym sensie naszymi współlokatorkami; razem tkwimy w tej oplątującej całą planetę sieci tkanin, sznurowadeł, Fast fordów, pluszowych niedźwiadków i znaków firmowych.

Następnym Jesse Lee systematyczny handel logo okazało się Esprit, także jedna z marek produkowanych w Kaho. Kiedy miałam kilkanaście lat, pracowałam w sklepie, który sprzedawał ubrania Esprit. Ekscytacja, wywołana tymi szaleńczymi zachwytami nad globalizacją, szybko się jednak rozwiała, kiedy odkryto ukryte pod lśniącą fasadą szczeliny i pęknięcia. W ciągu ostatnich czterech lat na Zachód coraz częściej docierają obrazki z zupełnie innej globalnej wioski, gdzie ciągłe pogłębianie się różnic ekonomicznych nie idzie bynajmniej w parze z rozszerzeniem oferty dostępnych wyborów kulturowych.

W wiosce tej niektóre z międzynarodowych koncernów, nie kwapiąc się wcale do niwelowania różnic za pomocą pracy i technologii dla wszystkich, ciągną niewyobrażalne zyski z eksploatacji najbiedniejszych regionów naszej planety. To wioska Billa Gatesa, w której zbił on majątek szacowany na 55 miliardów dolarów, odmawiając jednej trzeciej swoich pracowników stałego etatu, konkurencję zaś wchłaniając lub spychając w niebyt za pomocą wyjątkowych osiągnięć Microsoftu w pakietowaniu oprogramowania.

W tej wiosce wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni siecią nazw handlowych, pod którą kryją się jednak Jesse Lee systematyczny handel dla znanych domów mody warsztaty pracy wyrobniczej podobne do tych, które odwiedzałam na wybrzeżach Dżakarty. IBM twierdzi, iż objął swoją technologię całą planetę, i istotnie tak jest, tyle tylko, że jego obecność w Trzecim Świecie przyjmuje często formę eksploatacji taniej siły roboczej, wytwarzającej procesory i systemy zasilania, dzięki którym pracują nasze komputery.

Powiedziałam jej, że jestem pełna podziwu, iż tak młoda osoba wykonuje System handlu CFETS. skomplikowaną pracę. Zdaje się, że planeta, na której mieszkamy, wcale Jesse Lee systematyczny handel jest taka mała.

Naiwnością byłoby sądzić, że zachodni konsumenci nie ciągną zysków z globalnych podziałów od zarania epoki kolonialnej. Trzeci Świat, powiadają, zawsze istniał ku wygodzie tego Pierwszego. Za to względnie nowym zjawiskiem jest narastająca dociekliwość opinii publicznej, poszukującej nieometkowanych źródeł informacji o powstawaniu markowych towarów. Tytuł No Logo nie powinien być traktowany dosłownie, jako slogan oznaczając na przykład: Nie chcemy żadnego logo!

Chciałam raczej określić w ten sposób coraz popularniejszą 12 Naomi Klein - No logo, Strona 12 z wśród aktywnej politycznie młodzieży postawę sprzeciwu wobec metod postępowania wielkich koncernów. Książka ta powstała w oparciu o prostą hipotezę, iż z oburzenia, narastającego w miarę odkrywania sekretów globalnej sieci znaków firmowych, zrodzi się kolejny ruch polityczny, potężna fala sprzeciwu wymierzonego w międzynarodowe korporacje, a zwłaszcza te z nich, do których należą najlepiej znane marki.

Muszę jednak zaznaczyć, iż nie jest to księga proroctw, lecz zbiór obserwacji z pierwszej ręki.

Niedziałkowskiego 8 — 12 2 Naomi Klein - No logo, Strona 2 z Może nie widać jeszcze tego na powierzchni, Ale pod ziemia huczy już ogień.

To analiza systemu krążenia informacji, organizowania protestów i planowania wspólnych akcji; systemu działającemu głównie w podziemiu, a mimo to skutecznie propagującego idee i działania, znajdujące odzew w wielu państwach i wśród przedstawicieli kilku pokoleń. Kiedy cztery lata temu zaczynałam pisać tę książkę, moja hipoteza opierała się przede wszystkim na przeczuciu.

Zbierając materiały na kampusach uniwersyteckich, zauważyłam, iż wielu studentów niepokoi wdzieranie się prywatnych przedsiębiorstw na teren publicznych uczelni.

Jesse Lee systematyczny handel

Złościły ich reklamy, wciskające się do kafeterii, klubów, a nawet toalet, kontrakty na wyłączną dystrybucję napojów i sprzętu komputerowego, oraz to, że studia akademickie coraz bardziej zaczynają przypominać badania rynku.

Martwili się, że faworyzowanie przez uczelnię programów, którymi zainteresowani są jej partnerzy z sektora prywatnego, odbywa się kosztem poziomu edukacji. Poważne obawy natury etycznej budziły w nich również praktyki pewnych koncernów, z którymi ich szkoły wchodziły w Jesse Lee systematyczny handel — i to nie na terenie samego, kampusu, lecz daleko od domu, w krajach takich jak Birma, Indonezja i Nigeria.

Teraz spektrum zainteresowań studentów rozszerzyło się o zagadnienia władzy wielkich korporacji i praw robotników, a także całkiem dojrzałą analizę funkcjonowania globalnej gospodarki.

To prawda, że rozdyskutowani studenci nie stanowią większości swojej grupy demograficznej — w istocie, ruch ten został stworzony, jak wszystkie podobne ruchy, przez mniejszość, jednak mniejszość coraz bardziej wpływową. Ujmując rzecz w prostych słowach, antykorporacjonizm jako nurt polityczny zawładnie wyobraźnią następnej generacji awanturników i mącicieli, a wystarczy spojrzeć wstecz, na radykalne ruchy studenckie lat Naomi Klein - No logo, Strona 13 z 13 Mniej więcej w tym samym czasie, zbierając materiały do moich artykułów dla gazet i czasopism, zaczęłam uświadamiać sobie, że u Jesse Lee systematyczny handel obecnej fali akcji społecznych i proekologicznych leżą pokrewne idee.

Jesse Lee systematyczny handel

Podobnie jak moi rozmówcy z uniwersyteckich kampusów, i ci Jesse Lee systematyczny handel koncentrują się na skutkach inwazji agresywnych kampanii reklamowych dla przestrzeni publicznej i życia kulturalnego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i całej planety.

W małych miasteczkach Ameryki Północnej nieustannie wybuchają protesty przeciwko obecności wielkich hipermarketów w rodzaju Wal — Marta. Obserwowaliśmy eksplozję protestów wymierzonych w Shell Oil, będących następstwem wstrząsającej egzekucji Kena Saro-Wiwy, nigeryjskiego pisarza otwarcie występującego przeciwko temu koncernowi naftowemu.

Do myślenia dał mi również pewien ranek, kiedy odkryłam, że wszystkie billboardy Jesse Lee systematyczny handel mojej ulicy pokrywają antykorporacyjne hasła, domalowane przez nocnych partyzantów.

Kiedy zaczynałam pisać tę książkę, nie wiedziałam jeszcze, czy te osobne ogniska antykorporacyjnego oporu mają ze sobą cokolwiek Jesse Lee systematyczny handel, oprócz niechęci do znaków firmowych; chciałam to jednak sprawdzić.

 • Kurier Plus, 8 czerwca by Kurier Plus - Issuu
 • Промежутки в решетке были достаточно велики, чтобы он мог просунуть наружу голову, но все равно поле зрения у него оказалось в общем-то ограниченным, потому что входное устье вентиляционной трубы было заметно притоплено в наружной стене И все же, несмотря ни на что, некоторые детали он смог разглядеть достаточно хорошо.
 • Не на него - это бы он, вероятно, перенес и поборол, - а на судьбу, пославшую из миллионов горожан именно их встретить Элвина двадцать лет назад при выходе из Зала Творения.
 • Будь он знаком со столь архаичной аналогией, он мог бы сравнить себя со всадником на закусившей удила лошади.
 • Затем, говоря медленно и осторожно, он поведал Лису и Диаспару сведения, почерпнутые из сознания Ванамонда.
 • В голосе его была неуверенность, заставившая Элвина с удивлением взглянуть на - Я чего-то не понимаю, - произнес он медленно.