Opcje udostepniania modelu.

Udostępnianie zestawu danychShare a dataset Niektórzy są bardziej zaawansowani w tworzeniu dobrze zaprojektowanych modeli danych o wysokiej jakości w swoich raportach. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowych ról zabezpieczeń Uwaga Ten krok może być pominięty, jeśli istniejące role dają dostęp do danych w aplikacji. Jaki jest najlepszy sposób na udzielenie im dostępu do pulpitu nawigacyjnego? Administratorzy grupy mają uprawnienia do tworzenia udostępnień między użytkownikami w obrębie ich grupy bez konieczności zatwierdzania. Wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Prośby o udostępnienie grupie generują wiadomości e-mail wysyłane do administratora grupy, który akceptuje lub odrzuca oczekujące udostępnienia. Udostępnianie grupowe Administratorzy zgodnie z regułami zaawansowanego udostępniania mogą udostępniać grupę, której są administratorami, oraz zarządzać udostępnieniami powiązanymi z tą grupą w porównaniu z ich użytkownikami. Udostępnianie grupowe działa w taki sam sposób jak udostępnianie poszczególnym użytkownikom, z tym że grupa jest większym kontenerem i dzięki udostępnieniu grupie użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich treści należących do wszystkich użytkowników w tej grupie.

SketchUp Free wykorzystuje ten sam silnik modelowania, który znacie z wersji zainstalowanej na komputerze. Do pracy możemy wykorzystywać każdą przeglądarkę internetową zainstalowaną w dowolnym systemie operacyjnym także w Linux-ie. Jedynymi wymogami jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie darmowego konta Trimble ID.

Wykorzystując ten program, możesz udostępnić przygotowany w SketchUp Pro model swojemu klientowi w chmurze Trimble Connect.

Do Twojej dyspozycji jest 10GB przestrzeni dyskowej dzięki czemu możesz przekazać swoje projekty inwestorowi czy współpracować z zespołem. Darmowa wersja pozwala także na import plików w formatach. Rozpocznij pracę ze SketchUp Free W jaki sposób organizować pracę w zespole?

Nie pozwól aby ograniczenia związane z bezpośrednim kontaktem między ludźmi uniemożliwiły realizację projektów i zburzyły organizację pracy całego zespołu. Przejmij kontrolę nad swoimi modelami i przenieś je wszystkie do chmury Trimble Connect, w którym możesz bezproblemowo umieścić gigabajty danych. Trimble Connect To platforma umożliwiająca wymianę informacji projektowych, opisywanie, udostępnianie i współpracę przy realizacji inwestycji z każdego miejsca, o każdej porze.

Kategoria: ArchiUp » Dla Projektanta

Wykorzystując Trimble Connect pomożesz swoim współpracownikom w zrozumieniu szczegółów Twojego projektu, zobaczysz wyniki pracy kontrahentów czy kolegów z zespołu a następnie przekażesz je klientom.

Trimble Connect jest dostępny dla klasycznych licencji SketchUp Pro ograniczenie do 10GB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz subskrypcji SketchUp Pro bez ograniczeń przestrzeni dyskowej. Tym samym każdy może korzystać z plików niezbędnych do współpracy. Trimble Connect jest zintegrowany z interfejsem SketchUp.

Projekt, nad którym pracujemy może być przesłany w chmurę kilkoma kliknięciami i udostępniony dla zespołu. Udostępnia logowanie jednokrotne oraz kontrolę nad tym, jak raport jest osadzany. It provides a single sign-on experience with control over how the report is embedded. Przeczytaj więcej na temat osadzania w usłudze SharePoint Online.

Zarządzanie udostępnionymi folderami i drukarkami

Read more about Embedding in SharePoint Online. Opcja Osadź działa z dowolnym portalem lub witryną internetową, która obsługuje osadzanie zawartości za pomocą adresu URL lub ramki iFrame. Embed works with any portal or web site that supports embedding content using a URL or an iFrame. Przeczytaj więcej na temat opcji Osadź.

Udostępnianie zdjęć i wideo na iPhonie

Read more about the Embed option. Publikowanie w publicznych witrynach internetowychPublish to public web sites Opcja Publikuj w Internecie umożliwia publikowanie raportów usługi Power BI dla wszystkich w Internecie, osadzając wizualizacje we wpisach w blogu, w witrynach internetowych, mediach społecznościowych i innych narzędziach komunikacji online.

Publish to web allows you to publish Power BI reports to the whole Internet by embedding visualizations in blog posts, web sites, social media, and other online communications. Wszyscy użytkownicy Internetu mogą wyświetlać Twoje raporty i nie masz żadnej kontroli nad tym, kto może wyświetlać to, co zostało opublikowane.

Anyone on the Internet can view your reports, and you have no control over who sees what you've published. Ci użytkownicy nie potrzebują licencji usługi Power BI. They don't need a Power BI license. Publikowanie w Internecie jest dostępne tylko dla raportów, które możesz edytować. Publishing to the web is available only Opcje udostepniania modelu. reports that you can edit.

Udostępnianie aplikacji opartej na modelu za pomocą Power Apps

Nie możesz publikować raportów w Internecie, jeśli zostały one Tobie udostępnione lub znajdują się w aplikacji. You can't publish reports to the web if they're shared with you or if they're in an app. Dowiedz się, jak publikować w Internecie.

Read about how to publish to the web.

Znajdowanie znajomych i udostępnianie swojego położenia w aplikacji Lokalizator

Ostrzeżenie Opcji Publikuj w Internecie należy używać tylko do publicznego udostępniania zawartości, a nie do udostępniania wewnętrznego. Use Publish to web only to share content publicly, not for internal sharing. Drukowanie i zapisywanie w formacie PDF lub w innym formacie pliku statycznegoPrint or save as PDF or other static file Z poziomu usługi Power BI można drukować dowolne spośród następujących pozycji oraz zapisywać je w formacie PDF Opcje udostepniania modelu.

w innym formacie pliku statycznego:From the Power BI service, you can print, save as PDF, or save as other static file format, any of these items: Cały pulpit nawigacyjnyAn entire dashboard Kafelek pulpitu nawigacyjnegoA dashboard tile Strona raportuA report page Raport podzielony na stronyA paginated report Wizualizacja z usługi Power BI. A visualization from the Power BI service.

Otwórz aplikację Lokalizator i wybierz kartę Osoby. Wybierz opcję Wysyłaj moje położenie lub Udostępniaj położenie. Wprowadź imię i nazwisko lub numer telefonu osoby, której chcesz udostępniać położenie. Wybierz opcję Wyślij. Wybierz jedną z opcji udostępniania położenia: Przez godzinę, Do końca dnia lub Udostępniaj stale.

Możesz drukować tylko jedną stronę raportów usługi Power BI w danym momencie. You can only print Power BI reports one page at a time. Nie można wydrukować całego raportu jednocześnie. You can't print the entire report at once.

Przeczytaj więcej na temat sposobu drukowania lub zapisywania raportu lub pulpit nawigacyjny jako pliku statycznego. Read about how to print or save a report or dashboard as a static file.

Opcje udostepniania modelu. Czy mozesz wymienic rynek preferencji do wyboru

Z kolei raporty podzielone na strony zostały zaprojektowane pod kątem drukowania. Paginated reports, on the other hand, are designed to be printed.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj porównanie raportów usługi Power BI i raportów podzielonych na strony. Read a comparison of Power BI reports and paginated reports for details.

Opcje udostepniania modelu. Obrot strategie opcji binarnych

Tworzenie i wdrażanie aplikacji szablonuCreate and deploy template apps Aplikacje szablonu są przeznaczone do publicznej dystrybucji, często w usłudze Microsoft AppSource.

Template apps are designed to be distributed publicly, often in Microsoft AppSource. Tworzysz aplikację, a następnie bez kodowania lub z jego niewielką ilością możesz wdrożyć ją dla dowolnego klienta usługi Power BI.

You build an app, and with little or no coding, you can deploy it to any Power BI customer. Twoi klienci łączą się z własnymi danymi i tworzą wystąpienia własnych kont. Your customers connect to their own data and instantiate their own accounts. Przeczytaj więcej na temat aplikacji szablonu usługi Power BI.

Stuknij w kartę Dla Ciebie, a następnie stuknij w zbiór zdjęć w sekcji Sugestie udostępniania. Stuknij w Wybierz, aby dodać lub usunąć zdjęcia, a następnie stuknij w Dalej. Zdjęcia sugerują udostępnienie Twoich zdjęć osobom, które uczestniczyły w tym samym wydarzeniu.

Opcje udostepniania modelu. Roznica miedzy opcjami akcji a ESPP

Możesz wybrać osoby, którym chcesz udostępnić zdjęcia, a także dodać inne. Stuknij w Udostępnij Wiadomości.

Opcje udostepniania modelu. Nalezny handel, co jest

Stuknij w obszarze Położenie, aby wybrać swoje bieżące położenie, lub stuknij opcję Nowe położenie, aby wybrać inne położenie. W obszarze Częstotliwość wybierz opcję Tylko raz lub Za każdym razem.

Udostępnianie konta innemu użytkownikowi

Lokalizowanie znajomego Otwórz aplikację Lokalizator i wybierz kartę Osoby. W sekcji Osoby wybierz imię i nazwisko znajomego, który udostępnia Ci swoje położenie. Wybierz opcję Trasa, aby otworzyć aplikację Mapy, a następnie wykonuj wskazówki dojazdu, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się znajomy.

Opcje udostepniania modelu. Jak zarobic pieniadze w fajnej opcji

Jeżeli poniżej imienia i nazwiska znajomego jest widoczne Twoje położenie, nie obserwujesz tej osoby. Gdy wyświetlany jest komunikat Nie znaleziono położenia, nie można zlokalizować tej osoby. Dodatkowe możliwości Otwórz aplikację Lokalizator, wybierz kartę Osoby, a następnie wybierz imię i nazwisko osoby. Możesz: Wyświetlić wizytówkę tej osoby. Wybrać opcję Trasa, aby nawigować do położenia tej osoby w aplikacji Mapy. Wybrać opcję Powiadomienia, aby otrzymywać informacje o zmianie położenia tej osoby lub powiadamiać innych o zmianie Twojego położenia.