Portfolio wyboru.

Dlatego w omawianiu i w uzgadnianiu oceny uczestniczyć powinien zarówno nauczyciel, jak i uczeń. Zielonka: Finanse behawioralne.

W szkolnictwie, e-portfolio może być pomocne podczas formalnej oceny uczącego się, gdzie nauczyciel lub wykładowca ma dostęp do pełnego obrazu postępów i osiągnięć udokumentowanych cyfrowo. W kształceniu Portfolio wyboru wspiera rozpoznanie i uznanie kompetencji.

Portfolio wyboru

Na rynku pracy portfolio pomaga zaprezentować własne kompetencje i umiejętności, może być wykorzystywane do rekrutacji i wspierania rozwoju zawodowego pracowników uczniów, studentów. Cele elektronicznego portfolio[ edytuj edytuj kod ] H. Barrett wyróżnia dwa bieguny e-portfolio [1].

Portfolio wyboru

Determinują one zarówno sposób tworzenia e-portfolio, wybór dowodów i narzędzi jak i rodzaj wsparcia udzielany autorowi: produkt: e-portfolio jest prezentacją odpowiadającą oczekiwaniom, standardom czy efektom kształcenia ustalonym przez odbiorcę np.

Obecnie w Polsce trwają prace nad włączeniem portfolio jako metody uznawania i prezentowania kompetencji Portfolio wyboru Krajowych Ramach Kwalifikacji. Niektóre systemy e-portfolio pozwalają wybierać różne składniki portfolio dla różnych grup odbiorców, przez co jedno e-portfolio może być używane dla wielu celów np.

Portfolio wyboru