Jakie sa wskazniki handlowe. KPI – przykłady wskaźników, metody wyznaczania oraz sposób pracy

Liczba jednostek na transakcję W handlu detalicznym retail mówi się, że firma zaczyna zarabiać dopiero przy sprzedaży drugiego produktu. Dodatnia wartość procentowa otrzymana w wyniku równania oznacza wzrost sprzedaży. Według raportu Total Retail, detaliści notują rocznie straty na poziomie 1,75 biliona dolarów spowodowane nadwyżkami i brakami magazynowymi, ale także zwrotami. Wiedza na temat historycznych wyników finansowych umożliwi tworzenie pewniejszych i bardziej trafnych prognoz dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych. Zwrot z inwestycji to jeden ze wskaźników rentowności.

Wskaナコniki KPI w sprzedaナシy

Bez konieczności zagłębiania się w szczegółowe raporty wiesz, w jakich obszarach idzie ci świetnie, a jakie wymagają poświęcenia większej uwagi czy korekty. Dzięki nim możesz też ocenić postępy i uzyskać informację zwrotną, czy podjęte decyzje były słuszne. Mając świadomość, co jest rzeczywiście kluczowe, nie ulegniesz też pokusie zajmowania się obszarami, które mają mniejszy wpływ na sukces twojej działalności. Skoro już oczywistym jest, że warto wyznaczyć w firmie kluczowe wskaźniki, które będziesz mierzyć, w takim razie co mierzyć?

Dużo zależy od charakterystyki firmy i branży, w jakiej działasz.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Poniżej znajdziesz kilka przykładów, które są bardzo uniwersalne i z dużym prawdopodobieństwem do zastosowania również w twojej firmie.

Wskaźniki, które warto monitorować w procesie sprzedaży — Skuteczność procesu sprzedaży To jeden z najczęściej stosowanych wskaźników.

Mówi o tym jaki, odsetek szans zamykają nasi handlowcy z sukcesem. W innym ujęciu można go zdefiniować jako stosunek wygranych szans sprzedaży do wszystkich rozpoczętych.

Jak handlować z wykorzystaniem Price Action, RSI oraz Oscylatora Stochastycznego?

W Livespace możesz skuteczność analizować w różnych przedziałach czasu, ale też z w podziale na osoby. Dzięki temu wiesz nie tylko jaką skuteczność ma cała twoja firma, ale też — każdy handlowiec z osobna.

Jakie sa wskazniki handlowe Opcje FVA FX.

Jeśli masz więcej niż jeden proces sprzedaży, masz możliwość również sprawdzenia tego wskaźnika dla każdego z procesów oddzielnie. Konwersja na każdym z nich, mówi o tym, z iloma klientami twoi handlowcy przeszli do kolejnego kroku pracy z klientem.

Jakie sa wskazniki handlowe Oplaty handlowe Opcje RBC

A przy tym mało jest odważnych, aby powiedzieć, że z któregoś z obecnych KPI można już zrezygnować. Tak więc dashboardy i raporty robią się coraz grubsze, a czas ich aktualizacji wydłuża się kilkukrotnie.

Jednak z tym wyborem nie jest wcale tak łatwo. Z własnego doświadczenia wiem, że częstym problemem w zarządzaniu poprzez KPI jest to, że coraz to kolejna osoba w firmie wpada na pomysł nowego, genialnego miernika.

W rezultacie te najważniejsze informacje gubią się w gąszczu drugo- i trzeciorzędnych danych. Chcesz poznać jak wyliczać zaawansowane KPI za pomocą funkcji w Excelu? Polecam mój podręcznik Excelaz którego nauczysz się pracy na liczbach w oparciu o gotowe przykłady.

Jakie sa wskazniki handlowe Opcje zapasow pracownikow PayPal

Znajdziesz w nim m. Zobacz pełny spis treści tego samouczka Excel. Wyznaczanie wskaźników KPI zaczyna się od określenia celu, a czasami także mikro-celów, które wspierają ociągnięcie tego pierwszego. Jak widać na załączonym przykładzie, przy dobrze określonych celach, KPIs wyznaczają się po części samoczynnie.

Retail: 10 kluczowych wskaźników efektywności dla dyrektorów i prezesów w branży detalicznej

Kluczowe jest jednak znalezienie odpowiednich mierników, a do tego właściwa ocena uzyskanych wyników. KPI — co to jest?

Na czym polega proces podejmowania decyzji w handlu detalicznym? Wszystko zaczyna się do wyznaczenia mierzalnego celu. Niektóre cele są takie same, niezależnie od reprezentowanej branży: generowanie zysków, utrzymanie dodatniego przepływu pieniężnego i rentowności. W przypadku firm z branży retail, szczególnie tych prowadzących działalność zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, lista celów jest znacznie dłuższa.

KPI z ang. Key Performance Indicators, to kluczowe wskaźniki efektywności, znane też pod pojęciem mierników dokonań. Najprościej mówiąc, są to wskaźniki pozwalające zmierzyć stopień realizacji celów przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak istnieje wiele dość często stosowanych wskaźników, które znajdują zastosowanie w wielu firmach.

  • Co, kiedy i jak mierzyć w procesie sprzedaży oraz jak wyznaczyć wskaźniki
  • Wdrożenie programu KPI[ edytuj edytuj kod ] Skuteczny program KPI w firmie powinien spełniać następujące warunki: Punktem wyjścia do doboru wskaźników powinna być strategia organizacji : wskaźniki powinny dotyczyć zagadnień, które są ważne dla przedsiębiorstwa, stanowić odpowiedź na jego potrzeby i problemy, oraz być dostosowane do jego sytuacji oraz specyfiki sektora, w którym ono działa.

Wskaźniki KPI w sprzedaży Do często wykorzystywanych wskaźników należą chociażby: średni koszt sprzedaży liczony jako podział wszystkich kosztów działu handlowego przez przychód, skuteczność sprzedaży obliczana poprzez dzielenie ilości wykorzystanych szans sprzedaży przez ilość wszystkich szans sprzedaży współczynnik konwersjiśrednia wartość transakcji, czyli przychód w danym okresie czasu dzielony przez ilość sprzedaży w tym samym czasie, średni koszt pozyskania leada liczony poprzez dzielenie wszelkich kosztów marketingowych przez ilość pozyskanych leadów, retencja klientów obliczana poprzez odjęcie od obecnej liczby klientów, klientów nowo pozyskanych i podzielenie przez liczbę klientów z początku okresu, który nas interesuje.

Wskaźniki KPI mają szerokie zastosowanie zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak i w e-commerce. W tym drugim przypadku jest to szczególnie łatwe.