Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Dodatkowe formalności będą musiały również być wypełniane przy imporcie z Wielkiej Brytanii lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa. Irlandia — nie do końca zielona wyspa Obowiązujące przepisy związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię wspólnoty europejskiej nie dotyczą w pełni Irlandii Północnej. Przedsiębiorcy powinni również zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu transakcji łańcuchowych, w których uczestniczą podmioty z Wielkiej Brytanii czy też towary są transportowe do lub z Wielkiej Brytanii z uwagi na odrębne reguły określania miejsca dostawy dla transakcji wewnątrzunijnych i eksportowych. Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów zastąpi eksport, a wewnątrzwspólnotowe nabycia import towarów. Świadectwa, zezwolenia i kontrole Od nowego roku państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania będą stanowiły dwa odrębne obszary regulacyjne i prawne.

ZMYWAK: NIE MAM PUNKTÓW, ABY ZOSTAĆ W WIELKIEJ BRYTANII! 🤰🏼🤑🤰🏼

Data dodania: Tym samym tzw. Brexit stanie się faktem — także na gruncie podatku VAT. W tym obszarze najbardziej odczuwalne skutki będą dotyczyły obrotu towarowego, kiedy wewnątrzwspólnotowe dostawy zastąpi eksport, a wewnątrzwspólnotowe nabycia — import towarów - piszą eksperci KPMG w Polsce.

Import z Wielkiej Brytanii

Podziel się artykułem: Szczególną czujność trzeba zachować przy dokonywaniu transakcji łańcuchowych sprzedaż pomiędzy kilkoma podmiotami z jedną wysyłką od pierwszego sprzedawcy do ostatniego nabywcy.

Istotne zmiany w rozliczaniu VAT w takich Handel opcji Titan. mogą wynikać z następujących okoliczności.

Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Brak zastosowania tzw. W przypadku wysyłek towarów do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia r. Z kolei pośrednik, który dotychczas kupował towar z polskim VAT i sprzedawał ze stawką 0 proc. Wszystko zależeć będzie od warunków, na jakich będą realizowane poszczególne dostawy w łańcuchu określające obowiązki sprzedającego i kupującego, moment przejścia ryzyka utraty lub zniszczenia rzeczy, itp.

Wobec braku uproszczeń, każdy przypadek będzie trzeba oceniać indywidualnie.

Brak uproszczenia w transakcjach trójstronnych

W wyniku Brexitu zastosowanie uproszczenia nie będzie już możliwe kiedy towar będzie wysyłany na terytorium Wielkiej Brytanii lub dla towarów transportowanych w ramach UE, ale z udziałem w transakcji łańcuchowej podmiotu z Wielkiej Brytanii, który nie jest zarejestrowany na VAT w UE. Brak stosowania przepisów o sprzedaży wysyłkowej Rewolucja czeka przedsiębiorców sprzedających towary z Polski do konsumentów w Wielkiej Brytanii.

Taka sprzedaż również może być elementem transakcji łańcuchowej np.

Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Przestaną obowiązywać progi dla sprzedaży wysyłkowej, które umożliwiały opodatkowanie dostaw polskim VAT i uniknięcie rejestracji w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii zaczną obowiązywać nowe zasady, według których dla przesyłek o wartości poniżej GBP sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę z brytyjskim VAT i rozliczyć podatek w Wielkiej Brytanii.

Nie będzie natomiast naliczany VAT od Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii.

Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Jeżeli jednak sprzedaż będzie realizowana za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez podmiot trzeci np. Amazonwówczas to operator tej platformy będzie odpowiedzialny za rozliczenie VAT od sprzedaży do konsumenta sprzedawca wystawi zaś fakturę na operatora platformy.

Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Należy również pamiętać o transakcjach towarowych na przełomie roku i sposobie ich rozliczenia. Przykład 1 Towar wyjeżdża z Polski 30 grudnianatomiast do Wielkiej Brytanii dociera już po 1 stycznia W jaki sposób należy rozliczyć tę transakcję?

Transakcje opcji kwalifikacji w Wielkiej Brytanii

Czy stanowi on WDT czy też eksport? Mianowicie, zgodnie z art. Oznacza to, że taka transakcja powinna zostać rozliczona jeszcze jako WDT.