Transakcje opcji Udostepniania HP

Pojawi się okno Właściwości mowy z opcjami konfiguracji nowego profilu rozpoznawania mowy, konfigurowania ustawień użytkownika i kompozycji dźwiękowych oraz zwiększania wydajności mikrofonu. Rozpocznij mówienie. Przejdź bezpośrednio do serwisu Facebook w celu usunięcia zdjęć. Od czasu do czasu HP bierze udział w inicjatywach marketingowych wraz zinnymi firmami.

Oprócz informacji które podasz, HP może też zbierać informacje podczas Twojej wizyty na stronie HP przez Narzędzia automatycznego zbierania danych, w tym sygnalizatory www, pliki cookie, osadzone odnośniki www oraz inne powszechnie używane narzędzia zbierania informacji.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Narzędzia te zbierają pewne standardowe informacje, które Twoja przeglądarka wysyła do naszej strony internetowej, takie jak typ przeglądarki, język, czas dostępu, adres strony z której przybywasz na stronę HP. Mogą też zbierać informacje o Twoim adresie IP, ścieżce wizyty strony, które oglądasz, odnośniki na które klikasz i inne akcje jakie podejmujesz w połączeniu ze stronami HP oraz informacje o produktach.

Adres IP to numer automatycznie przypisywany do Twojego komputera kiedy przeglądasz Internet, pozwalający serwerom zlokalizować i zidentyfikować Twój komputer.

  • Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie | HP® Polska
  • Narzędzia zbierające informacje 1.

Komputery używają adresów IP do komunikacji w Internecie pozwalając użytkownikom na przeglądanie i zakupy w sieci. HP może też używać części tych Narzędzia automatycznego zbierania danych w połączeniu z niektórymi wiadomościami e-mail wysyłanymi przez HP i przy ich pomocy gromadzić informacje kiedy otwierasz wiadomość lub klikasz na odnośnik zawarty w wiadomości e-mail.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź W jaki sposób HP używa narzędzi zbierających dane. HP zbiera też informacje z dostępnych na rynku wiarygodnych źródeł.

Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych firmy HP odbywają się: 1 za zgodą użytkownika; 2 w celu realizacji zobowiązań klientów przez firmę; 3 w uzasadnionych celach prowadzenia działalności firmy, podnoszenia innowacyjności oraz zapewnienia niezakłóconej obsługi klienta; lub 4 w inny sposób zgodny z prawem. HP nie wykorzysta danych osobowych w celach niezgodnych z niniejszymi zasadami, Oświadczeniem firmy HP o ochronie prywatności oraz szczególnych uwagach związanych z usługami HP. Podejmujemy stosowne działania, aby zapewnić poprawność, aktualność i kompletność danych osobowych, przy czym gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które uznajemy za istotne lub niezbędne do osiągnięcia celów, w których są one pozyskiwane. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celu, w którym zostały zgromadzone, a następnie są bezpiecznie usuwane lub niszczone.

Informacje te mogą zawierać Twoje nazwisko, adres, adres e-mail i dane demograficzne. Informacje pozyskane przez HP z dostępnych na rynku źródeł mogą być używane wraz z danymi zebranymi przez HP podczas Twoich wizyt na stronach internetowych HP.

Na przykład, HP może porównywać informacje geograficzne pozyskane ze źródła dostępnego na rynku z adresem IP zebranym przez Narzędzie auutomatycznego zbierania danych aby określić Twój region geograficzny. Jak wykorzystujemy Twoje informacje Firma HP wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań.

Na przykład, HP może użyć Twoich informacji aby pomóc Ci w zakończeniu transakcji lub zamówienia; komunikować się z Tobą na temat produktów i usług; zapewniać usługi i wsparcie techniczne; informować Cię o nowych usługach i korzyściach; zapewniać personalizowane oferty promocyjne; personalizować niektóre strony internetowe HP; pozowlić Ci na uczestnictwo w konkursach i badaniach; oraz kontaktować się z Tobą w sprawie badań marketingowych dotyczących produktów i usług HP.

Dajemy Ci możliwość wyboru opcji ochrony prywatności w komunikacji jaką wysyłamy. Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę HP do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Jak udostępniamy Twoje informacje Firma HP nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych w Oświadczeniu.

HP udostępnia dane osobowe na następujące sposoby: Firma HP współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne produkty, usługi i rozwiązania oraz wspierają HP w inicjatywach marketingowych i komunikacji.

Dostawcy i usługodawcy Ci to na przykład operatorzy transakcji kartami kredytowymi, dostawcy obsługi klienta i pomocy technicznej,dostawcy usług e-mail, przetwarzania danych, oraz firmy transportowe. Dostawcy i usługodawcy zgodnie z umową są zobowiązani Transakcje opcji Udostepniania HP zachowania poufności informacji otrzymanych od HP i nie mogą ich używać w celach innych niż usługa wykonywana dla HP.

Od czasu do czasu HP bierze udział w inicjatywach marketingowych wraz zinnymi firmami. W ramach tych inicjatyw niektóre usługi oraz komunikacja markeitngowa HP są dostarczane wraz z usługani i komunikacją innych firm. Niektóre z tych usług i komunikacji oferują opcję udostępnienia danych osobowych zarówno HP jak i innym firmom biorącym w tych inicjatywach.

Na przykład, możesz otrzymać marketingową komunikacją z HP i innych firm lub mieć możliwość zarejestrowania online oprogramowania różnych firm.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Jeśli zdecydujesz się podać swoje dane osobowe jedynie HP, HP nie będzie udostępniać tych danych innym firmom biorącym udziął w inicjatywach marketingowych. Jeśli zdecydujesz się podać dane osobowe innym firmom, informacje te będą zarządzane zgodnie z polityką prywatności tych firm.

HP wymaga eksportu Twoich danych osobowych do innych będących własnością HP jednostek biznesowych w USA i na całym świecie zgodnie z tym Oświadczeniem, aby odpowiadać na Twoje oczekiwania. Taki eksport jest wymagany przy podawaniu informacji HP. Oprócz opisanych w Oświadczeniu wypadków, HP HP nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że: a jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje; b wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy, c ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku HP bądź jej podmiotów zależnych; d ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników HP i osób trzecich znajdujących się na terenie HP.

Uwaga: W zależności od usługi usunięcie pliku może nie być możliwe. Przejdź bezpośrednio do serwisu Facebook w celu usunięcia zdjęć. Kliknij miniaturę, aby otworzyć podgląd. Następnie kliknij Usuń. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie. Aby przesłać lub zebrać pliki, należy je wybrać.

Nie można zbierać plików z usługi w chmurze do aplikacji Connected Drive. Należy najpierw pobrać je na urządzenie lokalne, a następnie zebrać. Uwaga: Ponieważ usługa HP Connected Drive została wycofana, niektóre opcje nie będą już więcej dostępne.

Obejmuje to możliwość przesyłania plików do Mojej Kolekcji. Zalecamy korzystanie z alternatywnych usług przechowywania w chmurze, takich jak Microsoft OneDrive. Aby zebrać plik lokalny, wykonaj następujące czynności: Skorzystaj z poniższych metod, aby wybrać pliki, które zostaną przesłane pojedynczo lub zebrane grupowo: Przesyłanie pojedynczego pliku kolekcji — kliknij plik lokalny, aby otworzyć jego podgląd, a następnie kliknij Zbierz W ramach wycofania usługi HP Connected Drive, niektóre opcje nie będą już dostępne.

Kliknij Zbierz na dolnym pasku aplikacji. Aby anulować zbieranie, kliknij przesyłany plik, aby go wybrać, a następnie kliknij Anuluj.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Aby anulować zbieranie wszystkich plików, kliknij prawym przyciskiem myszy przesyłany plik, a następnie kliknij przycisk Anuluj wszystkie na dolnym pasku aplikacji. W przypadku pobierania pliku do jednej ze zindeksowanych kategorii, takich jak biblioteka dokumentów, aplikacja znajdzie ją i zindeksuje automatycznie.

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać plik z kolekcji: Zaloguj się do aplikacji HP Connected Drive, kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz Moja kolekcja lub jedną z usług w kategorii Urządzenia i usługi. Zaznacz pliki do pobrania, klikając każdy plik prawym przyciskiem myszy. W prawym górnym rogu każdego piku zostanie wyświetlony niebieski znacznik wyboru.

Wybierz lokalizację do pobrania plików, kliknij przycisk Wybór folderu, a następnie kliknij przycisk OK. Licznik aktywności przestanie być wyświetlany po zakończeniu pobierania.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Można również otworzyć Eksplorator plików, aby sprawdzić, pobrane pliki. Aby anulować pobieranie wszystkich plików, kliknij prawym przyciskiem myszy przesyłany plik, a następnie kliknij przycisk Anuluj wszystkie na dolnym pasku aplikacji. Wykonaj następujące czynności: Przejdź do Urządzenia i usługi i wybierz urządzenie zawierające pliki, do których chcesz uzyskać dostęp.

W prawym górnym rogu wybranych plików pojawi się znacznik wyboru. W dolnym lewym rogu kliknij Pobierz.

Kliknij Wszystkie aby sprawdzić postęp na różnych etapach pobierania: w kolejce, w toku, anulowane i zakończone. Aby dowiedzieć się, ile plików zostało już przesłanych, spójrz w prawy górny róg okna HP Connected Drive. Aby przesłać więcej plików, należy dokonać aktualizacji do nielimitowanej wersji HP Connected Drive. Uwaga: Nie można przesłać nowych plików, dopóki nie zostanie usuniętych kilka starszych lub dopóki nie nastąpi aktualizacja do nielimitowanej wersji HP Connected Drive.

Kliknij kolejno opcje Ustawieniaa następnie Przejdź do wersji bez limitów. Kliknij opcję Przejdź do poziomu nielimitowanego. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Kliknij przycisk Kup. Pełny ekran: umożliwia powiększenie całego ekranu.

Komputery HP - Opcje dostępności w systemie Windows 10

Soczewka: Umożliwia powiększenie obszaru wokół wskaźnika myszy. Można kliknąć ikonę Ustawienia na pasku narzędzi Lupa, aby otworzyć okno Ustawienia ułatwień dostępu, a następnie użyć suwaków do dopasowania rozmiaru soczewki. Zadokowana: Umożliwia powiększenie części ekranu.

Używaj komputera bez myszy i klawiatury Funkcje Klawiatura ekranowa, Rozpoznawanie mowy i Dyktowanie służą do korzystania z komputera bez użycia myszy lub klawiatury.

Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa jest klawiaturą wizualną, która jest otwierana na ekranie i zastępuje fizyczną klawiaturę. Pisać można za pomocą wskaźnika myszy lub joysticka.

Ponadto asystentka Cortana zapewnia następujące rodzaje bieżących informacji: nagłówki w wiadomościach i prognoza pogody wskazówki i mapa do ulubionych miejsc warunki na drodze umożliwiające dojazd do pracy wyniki ulubionych zespołów sportowych zyski i straty na giełdzie Aby skorzystać z asystentki Cortana, wpisz w polu wyszukiwania na pasku zadań lub rozmawiaj z Cortaną. Jeżeli zdecydujesz się na rozmawianie z Cortaną i użyjesz rozpoznawania mowy, włącz funkcję Hej, Cortana. Aby uzyska więcej informacji na temat korzystania z Cortany, przejdź do artykułu Korzystanie z asystentki Cortana system Windows Zwiększ rozmiar tekstu i obrazów za pomocą lupy Użyj Lupy, aby zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie. Powiększ cały ekran, obszar wokół wskaźnika myszy lub tylko część ekranu.

Jeśli masz komputer HP TouchSmart lub komputer z ekranem dotykowym, możesz również pisać z użyciem pióra, pióra trzymanego w ustach lub palca. Uwaga: Klawiaturę ekranową można wybrać przed zalogowaniem do systemu Windows, ale nie można uzyskiwać dostępu do dodatkowych ustawień do czasu zalogowania się.

Wybierz pozycję Klawiatura, a następnie włącz opcję Użyj klawiatury ekranowej. Aby pisać lub korzystać z poleceń klawiaturowych za pomocą klawiatury ekranowej, przesuń kursor do żądanego programu, np.

W celu zmiany ustawień klawiatury ekranowej kliknij przycisk Opcje. Aby słyszeć odgłos podczas klikania klawiszy, zaznacz pole wyboru obok opcji Użyj dźwięku kliknięcia i kliknij przycisk OK.

Aby wyświetlić klawisze, zaznacz pole wyboru Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie, a następnie kliknij przycisk OK. Aby dodać klawiaturę numeryczną do klawiatury ekranowej, zaznacz pole wyboru Włącz klawiaturę numeryczną i kliknij przycisk OK. Aby wpisać tekst, klikając klawiaturę ekranową myszą, zaznacz opcję Klikaj klawisze i naciśnij przycisk OK. Użycie trybu Aktywuj klawisze wskaźnikiem W tym trybie można wpisywać znaki bez naciskania klawiszy klawiatury ani klikania myszą.

Za pomocą klawiatury ekranowej oraz myszy lub manipulatora możesz pisać, wskazując i umieszczając kursor nad znakiem przez określony czas. Aby włączyć tryb przesuwania Transakcje opcji Udostepniania HP klawiszami, kliknij przycisk Opcje na klawiaturze ekranowej, a następnie wybierz Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Aby określić czas, przez jaki należy utrzymywać wskaźnik, aby wpisać znak, użyj wskaźnika myszy do przesunięcia suwaka czasu.

Kliknij przycisk OK. Aktywowano tryb przesuwania nad klawiszami.

Oświadczenie o ochronie prywatności online

Użyj trybu skanowania klawiszy W trybie skanowania klawiszy klawiatura ekranowa skanuje i podświetla obszary klawiatury. Aby pisać, naciśnij spację lub inny wybrany klawisz. Kiedy na przykład klawiatura podświetla sekcję klawiatury, można nacisnąć spację, aby wybrać tę sekcję. Aby wpisać tekst przez skanowanie klawiszy, zaznacz przycisk radiowy Przeglądaj klawisze. Kliknij klawisz Opcje na klawiaturze ekranowej.

Wybierz opcję Przeglądaj klawisze. Wybierz szybkość skanowania, korzystając z myszy do przesunięcia suwaka. W obszarze Aby wybrać klawisz zaznacz pole wyboru obok używanego urządzenia wejściowego. Aby zmienić klawisz skrótu na klawiaturze, wybierz żądany klawisz z rozwijanego menu Klawisz spacji.

Aktywowano tryb skanowania klawiszy. Korzystaj z przewidywania tekstu Przewidywanie tekstu ułatwia pisanie poprzez sugerowanie słów na podstawie wcześniej wprowadzonych znaków. Sugerowane słowa wyświetlają się w górnym wierszu klawiatury ekranowej. Wybrane słowo zostanie wprowadzone w tekście. Zaznacz pole wyboru Używaj podpowiadania tekstu, zaznacz pole wyboru Wstawiaj spację po podpowiadanych słowach, aby automatycznie dodawać spacje, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić tekst, przesuń kursor do pola edycji w używanej Napisz opcje FX., a następnie zacznij pisać za pomocą klawiatury ekranowej.

Transakcje opcji Udostepniania HP

Lista przewidywanych słów pojawia się w górnym wierszu klawiatury ekranowej nad klawiszami numerycznymi. Wybierz przewidywane słowo. Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie Klikaj klawisze, kliknij żądane przewidywane słowo.

Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie przesuwania nad klawiszami, wskaż żądane przewidywane słowo za pomocą wskaźnika myszy lub joysticka. Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie skanowania klawiszy, naciśnij klawisz Spacja na fizycznej klawiaturze, gdy wiersz przewidywanych słów będzie zaznaczony.

Ponownie naciśnij klawisz Spacja, gdy zaznaczona będzie żądana grupa przewidywanych słów, a następnie naciśnij ponownie klawisz Spacja, gdy zostanie zaznaczone żądane słowo. Skonfiguruj i skorzystaj z funkcji rozpoznawania mowy Dzięki funkcji rozpoznawania mowy można sterować komputerem za pomocą wypowiadanych poleceń, jak również dyktować tekst. Jeśli komputer nie ma wbudowanego mikrofonu, podłącz do niego mikrofon zewnętrzny. Podczas konfiguracji funkcji rozpoznawania mowy pojawi się monit o wydrukowanie karty poleceń głosowych opisującej podstawowe i zaawansowane polecenia stosowane w większości systemów operacyjnych Windows.

Użyj następujących poleceń funkcji rozpoznawania mowy. Kliknij pozycję Mowa, a następnie kliknij przełącznik Włącz Rozpoznawanie mowy.