Transakcje opcji udostepniania platformy. Account Options

Aby uzyskać informacje na temat dostępności i wyjaśnień każdej opcji publikowania, zobacz wprowadzenie do opcji wyświetlania. Oferty prywatnePrivate offers Oprócz korzystania z typów ofert i modeli rozliczeń w celu Zarabiaj oferty, możesz wykonać transakcję prywatną, zapełnić z użyciem wynegocjowanych, cenników specyficznych dla transakcji lub konfiguracji niestandardowych.

Za Transakcje opcji udostepniania platformy prawo nabywca opcji płaci jej wystawcy bezzwrotną premię opcyjną.

Transakcje opcji udostepniania platformy

Wystawca opcji jest zobowiązany, na wezwanie nabywcy opcji, do rozliczenia transakcji na ustalonych w dniu jej zawarcia warunkach. W zakresie opcji walutowych BGK oferuje możliwość przeprowadzania transakcji przy wykorzystaniu następujących instrumentów: 1.

Transakcje opcji udostepniania platformy

Standardowe opcje walutowe opcje typu europejskiego - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania jedynie w ustalonym dniu, w którym przypada termin wygaśnięcia opcji, 2. W zakresie powyższych opcji walutowych, w zależności od potrzeb istnieje możliwość zabezpieczania się przed: spadkiem kursu walutowego opcje sprzedaży - ang.

Transakcje opcji udostepniania platformy

Oferowane w BGK produkty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym charakteryzują się następującymi cechami: transakcje zawierane są na okres do 3 lat, instrumenty dostępne są dla większości walut wymienialnych, USD, EUR, CHF, GBP, JPY oraz PLN, istnieje możliwość rozliczania transakcji w formie: nierzeczywistej - w formie różnicy pomiędzy kursem ustalonym przez Strony transakcji a kursem referencyjnym np. Korzyści dla klientów możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji, znany koszt zabezpieczenia kursu walutowego w momencie zawierania transakcji.

Transakcje opcji udostepniania platformy

Minimalna kwota transakcji wynosi EUR lub równowartość w innej walucie. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

Transakcje opcji udostepniania platformy

BGK oferuje możliwość przyznania tzw.