System handlu technicznego JD

Działalność operacyjna grupy Nynas opiera się głównie na przetwarzaniu ciężkiej ropy naftowej poprzez produkcję asfaltu oraz naftowych olei specjalnych. Firma jest również właścicielem czterech rafinerii, w tym dwóch zlokalizowanych na terenie Szwecji. Projekt jest prowadzony równolegle w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie — polskiej siedzibie Nynas Sp. Transport Transport JD świadczy usługi transportowe - przewozy samochodowe i kolejowe. Udział firmy Hogart we wdrożeniu w Szczecinie ma charakter doradczo — biznesowy. Spółka prowadzi działalność transportowo - spedycyjną na rynku usług transportowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Działalność operacyjna grupy Nynas opiera się głównie na przetwarzaniu ciężkiej ropy naftowej poprzez produkcję asfaltu oraz naftowych olei specjalnych.

System handlu technicznego JD

Zapewniając łatwą dostępność produktów oraz powiązanych usług technicznych, firma Nynas stworzyła sieć biur sprzedaży oraz terminali produktów bitumicznych rozlokowanych głównie na kontynencie europejskim - m. Firma jest również właścicielem czterech rafinerii, w tym dwóch zlokalizowanych na terenie Szwecji.

System handlu technicznego JD

Ponieważ Polska stała się kolejnym ważnym punktem rozwojowym dla grupy Nynas w Europie, zadecydowano o wdrożeniu modelu korporacyjnego JDE w polskim oddziale. Funkcjonalność ta umożliwia wprowadzenie dodatkowych charakterystyk produktów - takich, jak geometryczne wymiary zbiorników, czy klasyfikacji chemicznej, dzięki którym na koniec miesiąca możliwe jest wyliczenie aktualnych stanów magazynowych.

Efektywny system logistyczny w Grupie JD pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie klientom zamawianych przez nich produktów.

System handlu technicznego JD

Tabor samochodowy będący własnością JD stanowią 82 ciągniki siodłowe  z silosami wyposażonymi w niezależne urządzenie do załadunku i wyładunku. Dla grupy JD usługi transportowe świadczą również podwykonawcy.

System handlu technicznego JD

Łącznie grupa angażuje w dostawy towarów pojazdów. Przewożone przez spółkę towary to surowce: popioły lotne, żużel, kamień, margiel, gips; gotowe wyroby: cement luzem i workowany, wapno hydratyzowane; kruszywa mineralne.

System handlu technicznego JD